رده های عضویت باشگاه مشتریان مانیا


برای استفاده از پیشنهادهای ارائه شده در باشگاه مشتریان مانیا، هر یک از فعالیت های شما در بخش های مختلف، مشخص کننده میزان اعتبار شما است. امتیازدهی در باشگاه مشتریان مانیا از زمان اولین ورود شما به باشگاه، آغاز می شود و شما بر اساس سابقه حضور و خرید خود در خانواده بزرگ آداک فن آوری مانیا امتیازهای متفاوتی به دست می آورید و بر اساس همین امتیازها در یکی از رده های عضویت پیش بینی شده قرار خواهید گرفت. در حال حاضر اعضای باشگاه مانیا در چهار رده کلاسیک، نقره ای، طلایی و ویژه دسته بندی می شوند و بر همین اساس سطوح دسترسی و پیشنهادهای متفاوتی در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

کلاسیک
امتیاز مورد نیاز : 1

 • نصب رایگان در مراکز دارای نمایندگی

  نصب رایگان سرور در استان هایی که نماینده رسمی دارند

 • تسویه معادل ریالی امتیاز

  - تسویه نقدی 90% مبلغ معادل ریالی امتیاز
  - فرهنگی (سینما، تئاتر، کنسرت و ...)
  - سرگرمی و ورزشی (رستوران، شهربازی، باشگاه، استخر و ...)
  - سفر زیارتی و سیاحتی

نقره ای
امتیاز مورد نیاز : 30,000

 • نصب رایگان در مراکز دارای نمایندگی

  نصب رایگان سرور در استان هایی که نماینده رسمی دارند

 • تسویه معادل ریالی امتیاز

  - تسویه نقدی 90% مبلغ معادل ریالی امتیاز
  - فرهنگی (سینما، تئاتر، کنسرت و ...)
  - سرگرمی و ورزشی (رستوران، شهربازی، باشگاه، استخر و ...)
  - سفر زیارتی و سیاحتی

 • ارسال رایگان

  حمل و نقل و ارسال رایگان کالا

 • دریافت 50% امتیاز بیشتر

  دریافت 50% امتیاز بیشتر نسبت به رده کلاسیک

طلایی
امتیاز مورد نیاز : 60,000

 • نصب رایگان در مراکز دارای نمایندگی

  نصب رایگان سرور در استان هایی که نماینده رسمی دارند

 • تسویه معادل ریالی امتیاز

  - تسویه نقدی 90% مبلغ معادل ریالی امتیاز
  - فرهنگی (سینما، تئاتر، کنسرت و ...)
  - سرگرمی و ورزشی (رستوران، شهربازی، باشگاه، استخر و ...)
  - سفر زیارتی و سیاحتی

 • ارسال رایگان

  حمل و نقل و ارسال رایگان کالا

 • دریافت 35% امتیاز بیشتر

  دریافت 35% امتیاز بیشتر نسبت به رده نقره ای

 • ارسال خارج از نوبت

  آماده سازی و ارسال سفارش خارج از نوبت

 • بازدید دوره ای رایگان

  بازدید دوره ای سه ماهه رایگان به همراه PM دستگاه

ویژه
امتیاز مورد نیاز : 150,000

 • نصب رایگان در مراکز دارای نمایندگی

  نصب رایگان سرور در استان هایی که نماینده رسمی دارند

 • تسویه معادل ریالی امتیاز

  - تسویه نقدی 90% مبلغ معادل ریالی امتیاز
  - فرهنگی (سینما، تئاتر، کنسرت و ...)
  - سرگرمی و ورزشی (رستوران، شهربازی، باشگاه، استخر و ...)
  - سفر زیارتی و سیاحتی

 • ارسال رایگان

  حمل و نقل و ارسال رایگان کالا

 • دریافت 25% امتیاز بیشتر

  دریافت 25% امتیاز بیشتر نسبت به رده طلایی

 • ارسال خارج از نوبت

  آماده سازی و ارسال سفارش خارج از نوبت

 • بازدید دوره ای رایگان

  بازدید دوره ای سه ماهه رایگان به همراه PM دستگاه

 • خدمات خارج از نوبت

  خدمات پس از فروش خارج از نوبت

 • معرفی کارشناس فنی خبره

  معرفی کارشناس فنی خبره جهت مشاوره و پشتیبانی رایگان

 • اعزام به نمایشگاه ها و سمینارها

  اعزام به نمایشگاه ها و سمینارهای منطقه ای